KABUL - Op het Duits-Nederlandse kwartier van deinternationale vredesmacht ISAF in Afghanistan zijn vrijdagavonddrie raketten afgevuurd. Niemand raakte gewond. Dat iszaterdagochtend uit westerse militaire bron vernomen.

Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie inBerlijn bevestigde dat in de buurt van het kamp raketten zijningeslagen. Hij zei dat het nog te vroeg is om te stellen dat hetkwartier in het zuidoosten van de Afghaanse hoofdstad Kabul hetdoelwit van de aanval was.

Veiligheidsmaatregelen opgeschroefd

De raketten kwamen op ongeveer 500 meter van de het steunpuntvan de gemengde Duits-Nederlandse ISAF-brigade terecht. De soldatenbleven tot middernacht in hun schuilplaatsen.De veiligheidsmaatregelen in het kamp zijn opgeschroefd.Deskundigen van de Duitse strijdkrachten onderzoeken de plekkenwaar de raketten neerkwamen.

Oplopende spanning

De raketaanval was de eerste op de hoofdstad in bijna tweemaanden. Het incident komt in een week van oplopende spanningtussen de buitenlandse militairen en Afghaanse groeperingen.De 4900 soldaten tellende ISAF-troepenmacht, nu onder Turkscommando, komt op 10 februari onder Duits-Nederlandse leiding. Inverband met de commando-overdracht wordt het aantal Nederlandersvan een kleine driehonderd man tot ongeveer 650 man uitgebreid.De basis van de Duitsers en Nederlanders is met ruim 1500militairen een van de grootste ISAF-kampen. In het steunpunt, hetzogenoemde basiskamp Warehouse, zijn ook soldaten uit andere landenondergebracht.

Bij een zelfmoordaanval met een handgranaat medio december vorigjaar bij de ingang van de basis kwamen twee AfghaanseISAF-medewerkers om het leven. Eerder in 2002 waren zes raketten inde buurt van het ISAF-hoofdkwartier in het oosten van Kabulneergekomen.