Irak voldoet niet aan de eis tot ontwapening die de Verenigde Naties het land hebben gesteld en de wereld moet Saddam Hussein daarvoor rekenschap laten afleggen. Dat hebben de Amerikaanse president George Bush en de Britse premier Tony Blair vrijdag gezegd na afloop van hun ontmoeting in Washington.

Bush zei dat minister van buitenlandse zaken Colin Powell als hij de VerenigdeNaties volgende week bewijzen overlegt van de Amerikaanse bewering dat Irak nogwapens verbergt duidelijk zal maken dat Saddam de wereld voor de gek houdt.

Weken

We zullen aantonen dat Saddam een bedreiging voor de vrede vormt, zei Bush opeen persconferentie die hij en Blair gaven na te hebben besproken hoeveel tijdze de diplomatie nog gunnen om Irak te dwingen te voldoen aan de eisen van deVN. Dat zullen weken zijn en geen maanden, zei Bush.

Daarin gesteund door Groot-Brittannië dreigen de VS geweld te gebruiken om Irakte dwingen zich te ontdoen van zijn massavernietigingswapens.
Op dit moment moeten wij oordelen dat Saddam Hussein niet meewerkt met deinspecteurs en resoluties schendt en daarom raakt de tijd op, zei Blair.

Tactiek

Bush en Blair zijn het in grote lijnen eens over de benadering van Irak, alvormen de te volgens diplomatieke tactiek en de mate waarin Saddam eenbedreiging vormt punten van discussie tussen de twee. Ze hadden gehoopt hetvrijdag eens te worden over de vraag wanneer het diplomatieke pad verlaten moetworden en militair ingrijpen geboden is. Blair heeft zich uitgesproken voor eennieuwe VN-resolutie, maar het is vooralsnog niet duidelijk hoe Bush hieroverdenkt. Blair zei niet met zoveel woorden of hij Bush onder druk heeft gezet omde VN nogmaals in te schakelen.

De internationale gemeenschap moet bijeenkomen en zeggen dat dit onacceptabelis, zei Blair.
Voor het onderhoud zei Blair in navolging van Bush dat Irak voor 100 procentmoet meewerken met de VN-inspecteurs en dat het zonneklaar is dat het dit nietdoet.