GOES - De Zeeuwse kerken en de kerkelijke hulporganisatie Kerkinactie hebben vrijdagavond de watersnoodramp van precies vijftig jaar geleden herdacht.

Aan de vooravond van de nationale herdenking van het natuurgeweld in 1953, waardoor 1835 mensen omkwamen, klonken in de Grote Kerk in Goes verhalen van mensen die de ramp aan den lijve of van nabij hebben meegemaakt.

Zo vertelde prof. dr. J. Sperna Weiland, destijds predikant in Brouwershaven, dat hij het als theoloog en gelovige niet kon nalaten de ramp op een rationele manier te verklaren. Maar hij geloofde ook toen al niets van de in sommige geloofsgemeenschappen geldende uitleg dat de grote watersnood een straf van God was. De predikant had er zelf andere gedachten over, maar ook die waren te rationeel. "Nu zou ik liever zeggen: er zijn dingen die niet te verklaren zijn,'' zei de predikant.

Branding

Op zijn verzoek namen de ruim 150 kerkgangers vervolgens staand een moment stilte in acht om de slachtoffers van de ramp te herdenken, maar ook hen die zich destijds zo heldhaftig hebben gedragen. Tijdens de toespraken werden voorin de kerk op een scherm beelden vertoond van de branding aan zee. Het motto van de avond was 'Een ramp raakt ons allemaal'.