DEN HAAG - Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grootscheepse controle uitgevoerd op vrachtschepen. In totaal werden 29 schepen op de binnenvaarwegen gecontroleerd. De schippers van negen schepen waren in overtreding.

Een schip werd stilgelegd omdat het personeel moest rusten, aldus een woordvoerder van de KLPD.

In totaal werden er negentien overtredingen geconstateerd. De meest voorkomende fouten waren het niet of onjuist invullen van het vaartijdenboek of het varen in de nacht zonder een tachograaf. Ook hadden enkele schepen te weinig bemanning aan boord.

Routes

Het KLPD controleerde op de routes tussen Rotterdam en Duitsland, tussen Rotterdam en Antwerpen, tussen Amsterdam en Duitsland en op het IJsselmeer.

Tegenlijkertijd met de controleactie in Nederland, werd ook op de Duitse vaarroutes gecontroleerd. Ook in landen als Frankrijk en Oostenrijk zal een dezer dagen een controleactie worden uitgevoerd.

Overtreding

In het najaar van 2006 is ook een dergelijke actie gehouden. Toen werden veertig schepen gecontroleerd en bleek 42 procent in overtreding te zijn. Bij de controle van dinsdag bleek bijna een derde in overtreding. "Het was een rustige nacht."