KABUL - Het aantal burgers dat is omgekomen door aanvallen van extremisten in Afghanistan is dramatisch gestegen eind vorig jaar en begin dit jaar. Dit concludeert de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een maandag te publiceren rapport.

Het rapport 'Kosten in mensen; de gevolgen van rebellenaanvallen in Afghanistan' ziet een grote stijging in het aantal burgerslachtoffers vooral als gevolg van het feit dat de rebellen, voornamelijk de extremistische Taliban, geen oorlogsrecht (er)kennen of toepassen.

Taliban

Bomaanslagen waaronder zelfmoordaanslagen, zijn schering en inslag sinds vorig jaar. Bijna zevenhonderd burgers zijn afgelopen jaar gedood als gevolg van de gewelddaden van groepen zoals de Taliban en de Hezb-i-Islami.

Volgens Joanne Mariner van HRW plegen de rebellen steeds meer oorlogsmisdaden. Ze maken burgers opzettelijk tot hun doelwit en zelfs wanneer ze dat kennelijk niet doen en militaire doelen bestoken, dan nog vallen de meeste slachtoffers onder burgers.

Oorlogsmisdaden

HRW heeft eerder ook gerapporteerd over aanvallen van het regeringsleger of de buitenlandse NAVO-troepen die oorlogsmisdaden behelsden omdat ze kennelijk tegen burgers waren gericht. In 2006 kwamen naar schatting 230 burgers om het leven bij aanvallen van de NAVO-troepen of Afghaanse troepen. Dit nieuwe rapport beklemtoont de stijging in het aantal bomaanslagen dat vooral de Taliban plegen.

Doel

Het afgelopen jaar was voor burgers in Afghanistan het dodelijkste sinds de val van het extremistische Taliban-regime eind 2001. Er vielen bijna 670 doden onder burgers in het land bij naar schatting 350 aanvallen. De meeste aanvallen leken volgens HRW gericht tegen burgers en dienden geen militair doel.

Het aantal bomaanslagen in 2006 was meer dan twee keer zo veel als het jaar ervoor. In de eerste twee maanden van 2007 zijn al ruim vijftig burgers gedood. Het aantal zelfmoordaanslagen verzesvoudigde in 2006 tot 136.

Wel waren 112 zelfmoordaanslagen gericht op militaire doelen maar verreweg de meeste slachtoffers waren burgers. Zelfmoordaanslagen doodden acht keer meer burgers dan bewapende tegenstanders van de plegers.

Pakistan

HRW roept strijdgroepen zoals de Taliban op geen aanvallen op burgers of burgerdoelen meer uit te voeren en evenmin aanvallen uit te voeren die geen onderscheid maken tussen militaire en burgerdoelen. Voorts vraagt de organisatie de regering van Pakistan effectief op te treden tegen strijdgroepen die vanuit Pakistan aanvallen doen die in strijd zijn met het oorlogsrecht.

De Afghaanse en buitenlandse troepen moeten voorts betere richtlijnen opstellen die burgerslachtoffers voorkomen. Zo zouden militaire konvooien bijvoorbeeld niet door drukke plaatsen hoeven te trekken. De troepen zouden ook beter moeten kunnen inschatten of ze al dan niet daadwerkelijk door rebellen worden belaagd.