AMSTERDAM - Het bezit en de verkoop van apparatuur die waarschuwt voor snelheidscontroleswordt naar verwachting vanaf oktober 2003 verboden. Dat meldt het AlgemeenDagblad. Politie en justitie ergeren zich al jarenlang aan de zogenaamderadarverklikkers.

In Landen als België, Frankrijk en Zwitserland is een verbod al van kracht. Hetministerie van Justitie hoopt de apparatuur te kunnen verbieden door eenartikel toe te voegen aan het voertuigreglement, waarin precies omschrevenstaat wat wel en niet in een auto mag zitten. Bovendien komt in dit reglementeen artikel dat de radardetector verbiedt en wordt de verkoop strafbaargemaakt.

Dit laatste is van grote importantie, omdat een snelheidsverklikker goed uitzicht ingebouwd kan worden en de politie niet elke auto kan controleren. Deimporteurs en verkopers van radardetectors zeggen dat een verbod juridisch niethaalbaar is. Een detector zou niets anders zijn dan een ontvanger van signalen.Artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt datiedereen het recht heeft om radiosignalen te ontvangen. Voormalig ministerTineke Netelenbos van Verkeer en Waterstaat meldde twee jaar geleden al dat ditverweer van de verkopers weinig kansrijk geacht mag worden.