DEN HAAG - Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) is tegenstander van de komst van de Palestijnse premier Haniyeh naar Nederland. Haniyeh is uitgenodigd voor een Palestijns-Europese conferentie over het lot van de Palestijnse vluchtelingen op 5 mei in Rotterdam.

Hij heeft nog geen visum aangevraagd. Mocht hij dat wel doen, dan zal Verhagen onderzoeken of dat visum geweigerd kan worden. Dat heeft de minister zaterdag laten weten.

Hamas

De Palestijnse premier is lid van Hamas, een terroristische organisatie die weigert het geweld tegen de staat Israël stop te zetten en die de staat Israël niet erkent. Nederland wil alleen contact onderhouden met Palestijnse bewindspersonenen die dat wel doen. Maar Verhagen zou misschien ook binnenlandse overwegingen kunnen gebruiken om geen visum te verlenen.

De uitnodiging voor Haniyeh heeft ook geleid tot vragen uit de Tweede Kamer. De SGP en het CDA wilden de minister hier al om opheldering over vragen.

Navraag

Verhagen heeft echter nooit onder stoelen of banken gestoken, dat hij geen voorstander is van de komst van de politicus van Hamas. Hij heeft direct navraag gedaan over een eventuele visumaanvraag.

Er bleek echter noch bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah, noch bij de ambassades in Amman (Jordanië) en Damascus (Syrië) een aanvraag te zijn ingediend. Hamas staat op de Europese lijst van terroristische organisaties.