DEN HAAG - Een in Nederland gesloten homohuwelijk is ook geldig op Aruba. Dat heeft de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege, vrijdag bepaald.

Aanleiding was een zaak van twee getrouwde vrouwen die op Aruba als gehuwden in het bevolkingsregister willen worden ingeschreven.

De ambtenaar van de burgerlijke stand weigerde de vrouwen op die manier in het register op te nemen. De Hoge Raad stelt nu dat de partners alsnog als gehuwd kunnen worden opgenomen in het register.

Procedure

De vrouwen zetten in 2001 in Nederland hun geregistreerd partnerschap om in een huwelijk. Nadat ze naar Aruba waren verhuisd, kregen ze te maken met de weigerende ambtenaar. Ze spanden daarop een procedure aan bij de rechtbank, die ze, evenals later bij het gerechtshof, wonnen.

Het gemeenschappelijk hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba vond dat de rechter op basis van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden verplicht is de rechtskracht van een Nederlandse huwelijksakte te aanvaarden, ook al kent Aruba geen huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht.

Zowel de ambtenaar van de burgerlijke stand als het land Aruba ging tegen die uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad, die het beroep heeft verworpen. Het rechtscollege volgde daarbij dezelfde redenering als het hof en de rechtbank eerder deden.

Huwelijksakte

Daarom moet Aruba de Nederlandse huwelijksakte aanvaarden en mag het land die niet toetsen aan het Arubaanse recht of de openbare orde. Dat het homohuwelijk in de cultuur van Aruba en landen in de regio als strijdig met de goede zeden wordt afgewezen, speelt daarbij geen rol.

Dolgelukkig

Gay Krant-hoofdredacteur Henk Krol zei in een reactie "dolgelukkig" te zijn met de beslissing. Hij heeft zich er altijd over verbaasd dat de Arubaanse autoriteiten weigerden mee te werken aan gelijke rechten voor homo's en lesbiennes op dit vlak. "We zijn dus opgetogen over de uitspraak van de Hoge Raad."