DEN HAAG - Vanaf zondag hoeven commerciële pluimveehouders hun dieren niet meer af te schermen. Het ministerie van Landbouw maakte vrijdag bekend dat de afschermplicht die sinds 7 maart gold, dan van de baan is.

Er zijn geen besmettingen met het vogelgriepvirus geweest. De vogeltrek is bovendien over zijn piek heen.

H5N1-variant

Volgens het ministerie is overigens de H5N1-variant van het vogelgriepvirus, die ook gevaarlijk is voor mensen, sinds vorig jaar zomer niet meer bij wilde vogels in Europa aangetroffen. Anders dan voorgaande jaren gold de afschermplicht niet voor hobbyboeren. Hen wordt wel geadviseerd dezelfde regels te volgen.

Commercieel pluimvee

Overigens blijven enkele maatregelen voor de beroepsgroep van kracht. Dieren moeten afgeschermd worden gevoederd en gedrenkt. Commercieel pluimvee mag daarnaast ook geen water drinken dat afkomstig is van oppervlaktewater. Verder is er een verbod bepaalde vogels tijdelijk op één locatie te verzamelen.