DEN HAAG - Militairen die worden verdacht van een strafbaar feit zouden veel sneller te horen moeten krijgen of zij al dan niet in staat van beschuldiging worden gesteld. Het Openbaar Ministerie moet daarover binnen dertig dagen uitsluitsel kunnen geven.

De schorsing die Defensie oplegt aan verdachten van ernstige delicten, zal dan ook korter uitpakken. Dat stelde de militaire vakbond VBM/NOV donderdag naar aanleiding van het onderzoek naar vermeend wangedrag op het fregat Tjerk Hiddes.

Voorzitter Jean Debie van de bond noemt het ,,ongehoord'' dat een korporaal die was beschuldigd van aanranding en verkrachting een jaar lang geschorst is geweest. De man is lid van de bond.

Schadeclaim

Advocaten van de VBM/NOV beraden zich nog of zij namens hem een schadeclaim zullen indienen bij Defensie. Volgens Debie was van meet af aan duidelijk dat de man niet schuldig was.

De vakbondsvoorzitter denkt dat het niet onmogelijk is om te verlangen dat een verdachte binnen dertig dagen weet waar hij aan toe is. "Normaal gesproken moet de rechtbank in die periode besluiten over verlenging van de eventuele hechtenis. Daarnaast moet het OM verdachten binnen 105 dagen voor de rechter brengen", aldus Debie.

Hij meent dat het OM niet adequaat heeft gehandeld, ook al betrof het hier een omvangrijk onderzoek. De bond zint op een mogelijkheid het OM hierop aan te pakken.