AMSTERDAM - De Amerikaanse president George Bush gedraagt zich kortzichtig en arrogant. Datzegt Nelson Mandela, oud-president van Zuid-Afrika en winnaar van de Nobelprijsvoor de Vrede. Mandela roept de bevolking van de Verenigde Staten op de straatop te gaan tegen een mogelijke aanval op Irak en Bush niet te herkiezen.

Mandela heeft zich eerder kritisch uitgelaten over de AmerikaanseIrak-politiek, maar niet eerder werd hij zo persoonlijk als donderdag in eentoespraak voor het Internationaal Vrouwenforum. "Een wereldmacht met eenpresident die niet in staat is helder na te denken wil de wereld in eenholocaust storten."

Mandela, die Irak overigens oproept beter samen te werken met dewapeninspecteurs, stoort zich er vooral aan dat Bush zich niets gelegen laatliggen aan de Verenigde Naties en suggereert racisme als een mogelijk motief."Waarom gedragen de VS zich zo arrogant? Is het omdat de secretaris-generaal vande VN nu zwart is? Ze deden dit nooit toen de secretarissen-generaal blankwaren."

"Het land dat atoombommen heeft gegooid op Hiroshima en Nagasaki ontbeert moreelgezag," aldus Mandela. "Wie zijn zij dat zij nu doen alsof zij de politieagentvan de wereld zijn, en degenen die voor de bevolking van Irak beslissen wat ermet haar regering moet gebeuren? Als er een land is dat onzegbare wreedhedenheeft begaan, zijn het de Verenigde Staten van Amerika. Ze geven niets ommensen."

Ook de Britse premier Tony Blair, Bush' trouwste bondgenoot, blijft nietgespaard voor Mandela's felle kritiek. "Hij is niet langer premier vanGroot-Brittannië. Hij is minister van buitenlandse zaken van de VS."