AMSTERDAM - Het Rembrandt Research Project heeft een zelfportret van Rembrandt uit 1634 onder verflagen van anderen vandaan gehaald. De 'nieuwe' Rembrandt is tot en met 16 maart in het Rembrandthuis in Amsterdam te zien.

Het gaat om een schilderij dat in 1994 al eens door het Project onder de loep werd genomen. Het werd aanvankelijk niet als van Rembrandt gezien, omdat verschillende delen niet typisch of gewoon te zwak voor de meester waren. Ze bleken later inderdaad overschilderingen.

Foto's

Foto's hebben het Project mede op het goede spoor gebracht. Het kwam in bezit van een foto van het schilderij uit 1935. Het portret was dat jaar nog voorzien van lang haar en een opgedraaide snor, een bontmantel en een hoge muts. Ook bestudeerde het Project een foto uit 1950, waarop de muts inmiddels bleek verwijderd en een baret zichtbaar was geworden. "De toenmalige eigenaar moet hebben gezien dat de muts een latere toevoeging was en hem daarom hebben verwijderd", aldus het Rembrandthuis.

De volgende eigenaar, zelf schilderijenrestaurator, verwijderde op zijn beurt deels de snor en het haar. Dat bleek het Project weer uit een foto uit 1980. "De verwijderde delen waren ook terecht als toevoegingen aan het oorspronkelijke portret herkend. Maar er resteerden nog steeds resten van oude overschilderingen", aldus het Rembrandthuis.

Het Rembrandt Research Project vond niet overgeschilderde delen intussen toch wel heel typisch voor Rembrandt, met name een nooit overgeschilderd gedeelte van het gezicht. Ook de achtergrond kon heel goed van de meester zijn. Tenslotte is vastgesteld dat de signatuur door Rembrandt zelf in de natte verf moest zijn aangebracht. Besloten werd de nog resterende overschilderingen te verwijderen.

"Het zelfportret ziet er nu weer uit zoals het in 1634 door Rembrandt werd geschilderd", aldus een woordvoerster van het Rembrandthuis. Het Rembrandt Research Project denkt dat het portret van Rembrandt in zijn tijd een 'winkeldochter' was. "Hij moet vooral in zijn vroege Amsterdamse tijd meerdere zelfportretten in voorraad hebben gehad. Een aantal bleef onverkocht en vertoonde na enige tijd geen goede gelijkenis meer. Om die reden werden ze als het ware gerecycled." Dat werd dan veelal door leerlingen gedaan. Het portret is eigendom van een particulier. Het Rembrandthuis wil niet zeggen wat de nationaliteit van de Rembrandt-bezitter is.