SOESTERBERG - Videosurveillanten van de verkeershandhavingsteams van de politie hebben vorig jaar bijna 1200 rijbewijzen van wegpiraten ingevorderd. Dat is een stijging van ruim 60 procent in vergelijking met een jaar eerder, toen er ruim 700 rijbewijzen werden ingenomen.

Dat staat in het donderdag verschenen jaaroverzicht 2006 van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM). De rijbewijzen werden vooral afgepakt wegens gevaarlijk rijgedrag en/of grove overschrijding van de maximumsnelheid.

Vorig jaar kwamen er zeven nieuwe videovoertuigen bij waarmee er nu enkele tientallen op de Nederlandse wegen patrouilleren. De agenten in de wagens constateerden ruim 14.000 overtredingen.

Ongevallen

Het Bureau Verkeershandhaving werkt sinds 1999 om het aantal overtreders omlaag te brengen. Daarbij wordt vooral gecontroleerd op overtredingen die tot de meeste ongevallen leiden. "We zijn op de goede weg. Maar nog elke week vallen er doden en zwaar gewonden in het verkeer", stelt landelijk verkeersofficier Koos Spee vast.

Uit het jaaroverzicht blijkt verder onder meer dat op de website www.tankenzonderbetalen.nl, die in september voor pomphouders in het leven werd geroepen, ongeveer 1100 aangiften zijn gedaan van diefstal van brandstof.

Vrachtwagens

Bij het loket transportcriminaliteit kwamen in heel 2006 117 meldingen binnen, vooral van diefstal van vrachtwagens en/of lading. Het zwartrijden in de trein is vorig jaar aanzienlijk verminderd.

Het Bureau Verkeershandhaving, dat ook bezig is met verkeer op het water, de luchtvaart en het spoor, kreeg ruim 42.000 processen-verbaal binnen, tegen 65.000 een jaar eerder.