AMSTERDAM - De Amsterdamse afdeling van de Hells Angels wordt niet verboden. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag besloten.

Bekijk video

Het Openbaar Ministerie richt momenteel een civiel offensief tegen de zes in Nederland bestaande chapters van de Hells Angels.

Volgens officier van justitie Gert Oldekamp maken de individuele leden van de Angels zich stelselmatig en op grote schaal schuldig aan crimineel gedrag. Het gaat daarbij onder meer om de handel in wapens en drugs en het plegen van geweld en het dreigen daarmee.

Leden

De rechter stelde dat er weliswaar incidenten met Hells Angels zijn geweest maar dat het OM niet heeft kunnen aantonen dat deze de hele stichting zijn aan te rekenen. Er is daarom volgens de rechter geen sprake van een dusdanig ernstige situatie dat de stichting moet worden verboden omdat daden van individuele leden de stichting als rechtspersoon niet kunnen worden aangerekend.

Samenleving

"Aantasting van de vrijheid van vereniging is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk", aldus de rechtbank. "Er moet sprake zijn van structurele activiteiten die ons rechtsstelsel aantasten en de samenleving kunnen ontwrichten. Er mag bovendien geen andere vergaande maatregel beschikbaar zijn."

Volgens de rechtbank voldoet de eis van het OM niet aan deze criteria. Het OM gaat in beroep tegen de uitspraak.

Justitie werkt al jaren aan een strafzaak tegen de Hells Angels. Dat moet mogelijk in oktober leiden tot een groot strafproces.

Chapters

Volgens Oldekamp is er echter geen tijd om de tijdrovende strafzaken tegen de Hells Angels in Nederland af te wachten. Hun criminele activiteiten berokkenen volgens de aanklager nu al grote schade aan de samenleving.

"We kunnen daarom niet eerst op een definitieve veroordeling wachten die nog lange tijd kan duren", meent hij. Daarom heeft het OM besloten om te proberen om de verschillende afdelingen van de Angels, de zogenoemde 'chapters', in Nederland te laten verbieden.

Blij

De Angels hadden de gunstige uitspraak min of meer verwacht, maar waren toch "heel erg blij", aldus woordvoerder Harald Böhne, binnen het Amsterdamse chapter 'sergeant at arms'.

"Wij hebben altijd vertrouwen gehad in onze rechters en dat is juist gebleken", zegt Böhne. "Dit is de waarheid, wij hebben niks te verbergen."

De 'president' van het Amsterdamse 'chapter', Daniël Uneputty voegt toe: "Het zijn allemaal verhalen van het OM. Dat was in het verleden zo en zal in de toekomst ook zo zijn. Het OM moet het gewoon eerlijk spelen. Ze moeten ons met rust laten en geen dingen gaan verzinnen."

Verbod

Een eerste poging om de afdeling van de motorclub in Harlingen te laten ontbinden, mislukte. De rechtbank in Leeuwarden meent dat het OM er niet in is geslaagd aan te tonen dat de Friese Hells Angels een zodanige inbreuk maken op de openbare orde dat dit "ultieme middel" - een verbod - gerechtvaardigd is.

Ook vindt de rechtbank dat eventueel misdadig gedrag van Hells Angels elders in Nederland of daarbuiten niet zonder meer op de club in Harlingen kan worden afgewenteld. Het OM is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.

Zware slag

"Een hele zware slag voor het Openbaar Ministerie." Zo typeert strafrechtgeleerde Ybo Buruma van de Radboud Universiteit in Nijmegen de uitspraak van de rechter. Volgens Buruma roept de uitspraak de vraag op of civielrechtelijke stappen hun vruchten wel afwerpen bij misdaadbestrijding.

De zaak die woensdag in Amsterdam diende, is onderdeel van een civiel offensief van het OM tegen de zes in Nederland bestaande 'chapters' van de Hells Angels. Amsterdam geldt hierbij als de leidende afdeling met de meeste leden en een niet al te beste reputatie.

Met name daarom bestempelt Buruma de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank dan ook als een zware tegenvaller voor justitie. "Als het hier al niet lukt om de afdeling tot verboden organisatie te verklaren, heb je een ernstig probleem voor de resterende zaken."