LONDEN - Directeur el-Baradei van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) vindt niet dat Irak schuldig is aan ernstige schending van VN-resolutie 1441 over ontwapening. El-Baradei zei in een interview met de Britse radiozender BBC dat hij nog vier of vijf maanden nodig heeft voor hij kan verklaren of Irak nog massavernietigingswapens bezit.

"Als de Veiligheidsraad besluit dat er sprake is van ernstige schending, dan is dat zijn goed recht. Wij gaan echter niet praten over ernstige schending, tenzij we een grove overtreding van de resolutie tegenkomen. Maar zelfs dan is het aan de Veiligheidsraad om daarover een uitspraak te doen", aldus el-Baradei.

De IAEA-directeur spreekt daarmee de Verenigde Staten en Groot-Brittannië tegen, die al wel concludeerden dat Irak de resolutie schendt.