AMSTERDAM - De directeur van Clonaid, Brigitte Boisselier, heeft woensdag voor de rechterin de Amerikaanse staat Florida gezegd dat kloonbaby Eve zich niet in deVerenigde Staten bevindt, maar in Israël. Ook verklaarde Boisselier onder ededat de baby bestaat.

Clonaid maakte in december melding van de geboorte van Eve, die de eerstekloonbaby uit de geschiedenis zou zijn. Sindsdien heeft het bedrijf, dat bandenheeft met een sekte die beweert dat het leven op aarde is geschapen doorbuitenaardse wezens, de geboorte van nog twee kloonbaby's gemeld, een bij eenlesbisch stel uit Nederland en een bij een Japans stel. Enig bewijs voor debewering dat het er als eerste in is geslaagd mensen te klonen heeft hetbedrijf niet geleverd. De rechter in Florida moest bepalen of Eve een voogdtoegewezen moet krijgen. Na de getuigenis van Boisselier seponeerde hij dezaak.

Volgens de advocaat van Clonaid heeft het bedrijf nooit beweerd dat Eve in deVS was geboren. Die indruk is volgens hem bij de buitenwereld ontstaan omdathet nieuws van de geboorte van een kloonbaby bekend werd gemaakt op eenpersconferentie in Florida. Boisselier zei destijds wel dat de moeder van Eve,de vrouw van wie de baby een kloon zou zijn, een Amerikaanse was. En kort na degeboorte meldde Clonaid dat de baby met haar ouders naar huis in de VS zoukomen.