AMSTERDAM - Organisaties die fondsen werven voor goede doelen hebben in 2000 ruim 3,6 miljard gulden binnengehaald, 56 miljoen minder dan een jaar eerder. Desondanks bedroeg het eigen vermogen eind 2000 1,8 miljard gulden, vrijwel hetzelfde als het jaar daarvoor.

Dat blijkt uit het Verslag Fondsenwerving 2000 van het Centraal Bureau Fondsenwerving

Inkomsten uit onder meer subsidies en beleggingen daalden in 2000 met 171 miljoen. De inkomsten uit beleggingen liepen met 100 miljoen terug. Het CBF schrijft dit toe aan het slechte beursklimaat. Zelf verwierven de 128 instellingen die een keurmerk hebben van het CBF 115 miljoen gulden meer dan een jaar eerder. De eigen fondsenwerving steeg door meer giften en donaties (4 procent) en meer nalatenschappen (9 procent). In 2000 bestond een kwart van de eigen fondsenwerving uit erfenissen. Vier jaar geleden was dit nog slechts 17 procent.

De Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) wil regels opstellen waaraan de omvang van het vermogen moet voldoen. Op die manier krijgen de gevers meer duidelijkheid en hebben de organisaties meer houvast. Sommige charitatieve instellingen kunnen jaren vooruit met alleen hun eigen vermogen. 'De instellingen moeten aan het publiek kunnen verantwoorden waarom ze zo'n groot vermogen hebben en toch een beroep doen op hun portemonnee', zo meldde directeur G. Bosma van de VFI maandag in de Volkskrant.