AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam doet woensdagmiddag uitspraak in de civiele zaak die het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangespannen tegen de Amsterdamse afdeling van de Hells Angels.

Het OM wil dat de rechtbank de Hells Angels tot verboden organisatie verklaart, omdat de club crimineel is en niet in de Nederlandse samenleving thuishoort.

Het OM heeft een civiel offensief ingezet tegen de zes in Nederland bestaande 'chapters' van de Hells Angels. Amsterdam geldt als de leidende afdeling, telt de meeste leden en heeft een niet al te beste reputatie. Onder anderen Willem Holleeder was geregeld te gast in het clubhuis van de Amsterdammers.

Volgens het OM maken de individuele leden van de Angels zich stelselmatig en op grote schaal schuldig aan een scala aan misdadige activiteiten, zoals handel in wapens en drugs en het plegen van (ook dodelijk) geweld of het dreigen daarmee.

Verbodenverklaring

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam wordt de tweede in het geheel. In maart wees de rechtbank in Leeuwarden het verzoek tot verbodenverklaring van de afdeling in Harlingen af. De Leeuwarder rechters concludeerden dat de Angels wereldwijd maar ook in Nederland een crimineel karakter hebben.

Maar dat betekent niet dat alle Nederlandse afdelingen beschouwd moeten worden als één samenhangende organisatie, waarin iedere club medeverantwoordelijk is voor het handelen van de leden van de andere clubs.

Crimineel geld

Volgens de rechtbank was evenmin onomstotelijk aangetoond dat de Friese Angels met crimineel geld worden gefinancierd, zoals het OM had betoogd, noch dat zij discrimineren op grond van huidskleur.

De civiele zaak is een bij-offensief van justitie. Een grote strafzaak tegen enkele tientallen Hells Angels is nog in voorbereiding, die in oktober moet resulteren in een proces.