AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft het afgelopen jaar 19 liquidaties in het criminelecircuit voorkomen. De recherche raakte op de hoogte van de voorgenomenafrekeningen en deed waarschuwingen uitgaan. Dit stelt hoofdcommissaris JelleKuiper van het politiekorps Amsterdam-Amstelland in een gesprek met deVolkskrant donderdag.

Kuiper wil geen informatie geven over de beraamde moorden. Hij zegt te moetenzwijgen over de daders en mogelijke slachtoffers. Zeven liquidaties konden nietworden voorkomen. Daarnaast waren er in 2002 zeven gijzelingen die overigensallen werden opgelost. Volgens Kuiper gaat het om wisselende groepen criminelenmet telkens nieuwe conflicten. Er zou geen sprake zijn van een vendetta tussentwee bendes naar aanleiding van een niet opgelost conflict tussen decriminelen.

De brutaliteit onder de ´poldermaffia’ neemt toe, en daar heeft de politie noggeen antwoord op. Kuiper stelt voor om bendeleden zekere rechten te ontnemen,zoals het recht op privacy. De hoofdcommissaris spreekt schande van heteerbetoon rond de begrafenis van de crimineel Van Hout, morgen. Hij noemt het´een provocatie door de onderwereld’.

Volgens Kuiper voelt de groep waar Van Hout deel van uitmaakte zichonaantastbaar. Het eerbetoon aan zijn persoon hoor thuis in de discussie overnormen en waarden, aldus Kuiper. "Peter R. de Vries had een positie verworvenals crimefighter, hoeder van de normen. Blijkt hij bevriend met zo’n man alsVan Hout. Voor mij is De Vries door het ijs gezakt", zo stelt Kuiper in deVolkskrant.