DEN HAAG - Het kabinet houdt zijn handen vrij om een buitenlandse aanval op Iran te steunen. Een voorstel van GroenLinks om bij voorbaat een stokje te steken voor Nederlandse steun als er geen VN-mandaat is, haalde het dinsdag niet bij de stemmingen in de Tweede Kamer.

Naast de indiener stemden ook de PvdA, SP, D66 en de Partij voor de Dieren voor. Opmerkelijk is de steun van coalitiepartij PvdA, omdat de motie verder gaat dan in het regeerakkoord met het CDA en de ChristenUnie is afgesproken. Daarin staat dat Nederland alleen militaire steun mag geven als daarvoor een volkenrechtelijke mandaat op tafel ligt. Wat dit precies betekent, moet het kabinet nog uitleggen.

Binnenkort volgt een notitie hierover waarna zowel de Eerste als Tweede Kamer zich erover buigen. De parlementariërs hebben haast, omdat de internationale spanning rond Iran oploopt. Net als Irak destijds over massavernietigingswapens, weigert Iran de Verenigde Naties openheid van zaken te geven over zijn nucleaire ambities.

Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) had de motie ontraden. Volgens hem zijn er situaties mogelijk waarin ingrijpen tegen Iran denkbaar is. Ook wil hij eerst het debat voeren over zo'n volmacht.