DEN HAAG - PvdA-leider Bos houdt vast aan zijn eis dat de inhoudelijke onderhandelingen in de kabinetsformatie geleid moeten worden door twee informateurs, een van CDA- en een van PvdA-huize. Het CDA wil verder gaan met alleen de huidige informateur, de christen-democraat Donner.

Volgens bronnen op het Binnenhof zou Bos overwegen voorzitter Frans Leijnse van de HBO-raad als informateur naar voren te schuiven. Leijnse was begin jaren '90 vice-fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Hij is ook plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad.

Investering

Het CDA zou het liefste zien dat de PvdA haar toekomstige vice-premier als tweede onderhandelaar naast Bos bij de kabinetsformatie zou betrekken. Dat zou een "investering van vertrouwen'' betekenen in het nieuwe kabinet. Bos, die zelf in de Tweede Kamer blijft, houdt op dit punt vooralsnog de boot af.

Woensdag slaagden Bos en CDA-leider Balkenende er niet in de verkennende fase in de formatie af te ronden. Ze besloten eerst beraad in eigen kring te houden en donderdagmiddag opnieuw bijeen te komen onder leiding van informateur Donner. Als alles goed gaat kan die vervolgens verslag uitbrengen bij de koningin, waarna de echte onderhandelingen zouden kunnen beginnen.

Begrotingstekort

Naast de meningsverschillen over het aantal informateurs en onderhandelaars spelen er ook inhoudelijke kwesties. Het CDA wil dat de PvdA vooraf aangeeft dat ze zich zal houden aan de Europese afspraken over de overheidsfinanciën. Die schrijven voor dat het begrotingstekort aan het eind van de nieuwe regeerperiode weggewerkt moet zijn.

Rekenmethode

PvdA-leider Bos is volgens CDA-bronnen op zich wel bereid die toezegging te doen, maar hij hanteert een andere definitie van het financieringstekort. Het CDA wil uitgaan van het feitelijk tekort, terwijl de PvdA zich baseert op de gemiddelde ontwikkeling over een groot aantal jaren. Bij de PvdA-aanpak hoeft er minder bezuinigd te worden.

Dit punt speelde ook al tijdens de verkiezingscampagne op tussen PvdA en CDA. Volgens de jongste berekeningen van het Centraal Planbureau moet er overigens ongeveer 14 miljard euro bezuinigd worden om het financieringstekort aan het eind van deze kabinetsperiode om te buigen in een overschot.

Sfeer

Ingewijden zeggen dat de sfeer tussen Balkenende en Bos nog steeds goed is. Ook volgens informateur Donner verlopen de besprekingen volgens schema. Donner zei begin deze week ongeveer een week nodig te hebben om de verkennende fase van de formatie af te ronden.