RIJSWIJK - Allochtonen hebben dezelfde eisen aan hun woonomgeving als autochtonen. Dit blijkt dinsdag uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit en Movisie, een nieuw kenniscentrum op het terrein van maatschappelijke zorg, naar de binding tussen allochtonen en de stad.

Net als veel autochtonen, trekken allochtonen uit de middenklasse steeds meer weg uit de stad naar randgemeenten en Vinex-wijken.

Volgens diverse schattingen kunnen allochtonen in gemeenten rond de grote steden in de komende jaren 30 procent gaan uitmaken van de bevolking.

Problemen

De stad kan met problemen te maken krijgen omdat actieve 'middenklassers' steeds minder aanwezig zijn.

Allochtonen uit de middenklasse willen graag wonen in nieuwbouwhuizen in veilige, groene wijken waar ook autochtonen leven. Zij hebben in tegenstelling tot autochtonen geen zin in huizen waar veel geklust moet worden. Dit doet te veel denken aan de oude huizen waarin zij zijn opgegroeid.

Reputatie

De nabijheid van kerken, moskeeën en andere religieuze centra speelt geen rol. Wel is het van belang dat er goede 'gemengde' scholen in de buurt zijn. Daarnaast speelt de reputatie van een wijk een belangrijke rol.

Kwaliteit

"Door snel te handelen en te zorgen voor woningen van goede kwaliteit moeten mensen in de stad blijven wonen", aldus onderzoeker Radboud Engbersen.

"De vanzelfsprekendheid van de uitvlucht is geen natuurfenomeen. Je kunt er iets aan doen. Er moet voor die groepen bewust worden gebouwd. Er moet rekening worden gehouden met wat zij belangrijk vinden. Daarbij gaat het vooral om kwaliteit op verschillende gebieden: de reputatie van de wijk, de leefomgeving, de publieke ruimte en de woningen."