AMSTERDAM - De Britse regering heeft maandag alle militairen verboden om geld aan te nemen van de media.

In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over de toestemming die de door Iran vrijgelaten marinemensen hebben gekregen om geld te vragen aan de media in ruil voor hun verhaal. De eerste verhalen van de marinemensen verschenen maandag in de kranten.

Vrijuit

Diegenen onder de vijftien marinemensen die al met de pers hebben gesproken gaan vrijuit, maar nieuwe deals zijn verboden. Het ministerie van defensie voert momenteel een onderzoek uit naar de bestaande regels ten aanzien van militairen die met de media spreken, om nieuwe, duidelijke regels op te stellen.

Tot de nieuwe regels ingaan mogen militairen geen geld aannemen voor het spreken met de media. Onder de huidige regels moeten alle Britse militairen toestemming vragen om met de media te praten. Het is ongebruikelijk dat ze daarvoor geld krijgen.

Turney

De enige vrouw onder de marinemensen, Faye Turney (25), sprak met de Sun. Ze vertelde dat ze dagenlang in haar eentje vast zat en dat ze vreesde dat haar maten waren opgemeten, zodat haar grafkist alvast kon worden gemaakt.

Er was haar verteld dat haar collega's al naar huis waren. De "bekentenis" die ze aflegde voor de Iraanse televisie - dat zij en haar collega's de Iraanse wateren hadden betreden - trok ze in het interview in.

Verraadster

In een interview dat maandag wordt uitgezonden door de zender ITV zegt Turney dat ze zich een verraadster voelde toen ze de brief schreef waarin ze haar excuses aanbood voor het betreden van de Iraanse wateren. "Ik had geen keus. Als ik niet meewerkte kon ik ervan uitgaan dat ik aangeklaagd zou worden voor spionage."

Turney heeft naar eigen zeggen niet het hoogste bod voor haar verhaal aanvaard en zal een deel van het onbekende bedrag dat ze heeft gekregen ten goede doen komen aan de bemanning van haar schip.

Betalen

De Britse pers is gewend te betalen voor exclusieve interviews; meestal gaan de verhalen over seksuele escapades. Ook sommige getuigen in rechtszaken zijn betaald voor hun verhaal; hun werd meer geld in het vooruitzicht gesteld als het in de zaak tot een veroordeling kwam.

De vader van een in Irak gesneuvelde soldaat, Reg Keys, verdenkt de regering ervan de marinemensen te gebruiken in de propagandastrijd tegen Iran. "Er zijn mensen die in Irak dienen en die mogelijk veel interessantere verhalen te vertellen hebben, maar zij mogen niet met de media praten. Toen mijn zoon omkwam mochten zijn collega's er niet eens over praten met hun verwanten, laat staan met de pers."

Geschokt

Michael Heseltine, oud-minister van defensie, zei diep geschokt te zijn door de toestemming die de regering verleende aan de marinemensen. Hij noemde het opmerkelijk dat personen die zichzelf gevangen laten nemen onder omstandigheden die het waard zijn te onderzoeken, de kans krijgen om een flink bedrag te verdienen.

Sommige Britten menen dat de marinemensen zich te makkelijk gevangen hebben laten nemen en te snel zijn gezwicht voor de Iraanse druk.