NEW DELHI - Een onderzoek onder zo'n 15.000 kinderen in India heeft schokkende cijfers opgeleverd over kindermishandeling in het Aziatische land. Bijna 53 procent van de ondervraagde kinderen tussen de 5 en 18 jaar zegt slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik. Twee op de drie is op een andere manier lichamelijk mishandeld.

Ouders, familieleden en bekenden zijn in tachtig procent van de gevallen de daders, zo blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de non-gouvernementele organisatie Prayas in opdracht van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, en de organisatie Save the Children.

Taboe

De Indiase minister van Vrouw- en Kinderontwikkelingszaken Renuka Chowdhury bracht de resultaten van het onderzoek maandag naar buiten. Volgens Chowdhury bevordert de heersende cultuur, waarbij kinderen zonder tegenspraak volwassenen moeten gehoorzamen en er een taboe heerst op het praten over seks, het misbruik.

Zeventig procent van de kinderen die seksueel misbruikt is, heeft het misbruik aan niemand gemeld.

Het onderzoek is uitgevoerd in dertien van de 29 Indiase deelstaten. Straatkinderen, werkende kinderen en kinderen die opgroeien in tehuizen worden vaker slachtoffer van misbruik. Maar verscheidene organisaties wezen er op dat ook het ouderlijk huis vaak geen veilige plek biedt.