DEN HAAG - Minister Donner van Justitie wil het strafproces vereenvoudigen. De bewindsman wil de procedures voor de voorlopige hechtenis, het oproepen van getuigen en de motiveringsvereisten voor vonnissen aanpassen.

Daarmee volgt Donner het advies van de commissie 'Verbetervoorstellen strafrechtspraak', dat woensdag is verschenen. De minister heeft concept-wetsvoorstellen om advies gestuurd aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVVR), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), de Raad voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM).