VATICAANSTAD - Paus Benedictus XVI heeft zondag tijdens zijn paastoespraak ten overstaan van tienduizenden mensen op het Sint Pieterplein in Rome zijn zorgen geuit over het aanhoudende geweld en de ellende in de wereld. Speciale aandacht ruimde de kerkvorst in voor de continenten Afrika en Azië.

Hij zocht in zijn rede nadrukkelijk naar "apostelen voor de vrede" en sprak zijn zorgen uit over de situatie in een reeks gebieden waaronder Darfur. De crisis aldaar wordt nog steeds onderschat, aldus de kerkvorst. Hij vroeg aandacht voor "de catastrofale humanitaire situatie".

Ook in andere gebieden in Afrika is de situatie slecht. In Congo staat de democratie op het spel en het oplaaiende geweld in Somalië heeft voor veel vluchtelingen gezorgd. In Zimbabwe bidden bisschoppen voor een oplossing van de crisis.

Terrorisme

Met een duidelijke vingerwijzing naar het terrorisme sprak paus Benedictus zijn bezorgdheid uit over wat mensen "elkaar in naam van godsdienst aandoen". De situatie in Irak is nog steeds rampzalig en het land wordt nog steeds verscheurd, hield hij zijn gehoor voor. "De wonden van Christus zijn nog zichtbaar" in landen als Oost-Timor en Afghanistan met zijn groeiende onrust en instabiliteit.

De kerkvorst wenste traditiegetrouw in vele talen de wereld een zalig Pasen toe. Nederland bedankte hij zoals gebruikelijk weer voor de bloemen die het heeft gezonden om de paasviering in Vaticaanstad op te fleuren. "Ik wil mijn hartelijke dank tot uitdrukking brengen voor de vele bloemen."