UTRECHT - De inzet van een mobiel operatiekamerteam heeft geleid tot een drastische verkleining van de wachtlijsten. Na een test van vier maanden bleek dat 80 procent van de wachtenden binnen vijf weken werd behandeld.

Volgens een evaluatie van het onderzoeksinstituut Prismant kunnen er meer patiënten worden geholpen en is de investering bedijfseconomisch verantwoord. Vooral mensen die behandeld moeten worden aan spataderen of een liesbreuk hoeven nu aanzienlijk minder lang te wachten.

Voor de komst van het mobiele team was de wachttijd voor een ingreep voor spataderen oplopen tot ruim een half jaar.

Het OK-team was in augustus 2002 ingeschakeld door het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Het team bestond uit twee operatieassistenten en een anesthesiemedeweker van High Care Detacheringen uit Rotterdam. Het was de eerste keer dat een ziekenhuis een compleet OK-team inhuurde.