WASHINGTON - De Verenigde Staten beschikken over bewijzen dat het regime in Irak banden onderhoudt met het terreurnetwerk al-Qaeda. President Bush zei dat woensdagmorgen (Nederlandse tijd) in de State of the Union, de 'Amerikaanse troonrede'.

De president zei dat uit informatie van inlichtingendiensten en verklaringen van gevangenen blijkt dat Saddam Hussein terroristen helpt en beschermt. Bush stelde dat Saddam in het geheim terroristen kan bevoorraden met massavernietigingswapens of kan helpen met de ontwikkeling ervan.

Hij zei dat Irak geen rekenschap heeft gegeven over chemische stoffen waarover het land beschikt. Bush wees in dit verband onder meer op de mogelijkheid van Irak om tonnen sarin, zenuwgas en mosterdgas te produceren.

De president benadrukte dat hij niet wil wachten met het ontwapenen van de Iraakse leider tot het moment is aangebroken dat diens regime de Verenigde Staten direct bedreigt. "Vertrouwen op de wijsheid en terughoudend van Saddam Hussein is geen optie", aldus Bush. "De Iraakse dictator ontwapent niet. Integendeel hij bedriegt."

Veiligheidsraad

Bush wil dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 5 februari bijeenkomt om over de kwestie-Irak te vergaderen. Minister van Buitenlandse Zaken Powell zal dan bewijzen dat Irak massavernietigingswapens heeft, aldus Bush.

De president zei dat de Veiligheidsraad Irak een laatste kans heeft gegeven, maar dat Saddam Hussein daarna blijk heeft gegeven van diepe minachting voor de Verenigde Naties en de mening van de wereld.

De president richtte zich ook tot de Amerikaanse troepen die zich in de Golfregio bevinden. Bush zei dat dat voor die troepen cruciale uren in het verschiet liggen.

Hij waarschuwde Irak dat als de Verenigde Staten tot een oorlog worden gedwongen, zij die met volle kracht zullen voeren. "En we zullen zegevieren", aldus Bush.