PRISTINA - De Europese Unie heeft donderdag Kosovo meer dan een half miljard euro toegezegd zodra de toekomstige status van de afvallige Servische provincie is bepaald. Dat verklaarde Torbjorn Solhstrom, de speciale EU-vertegenwoordiger in Kosovo.

De Europese Commissie heeft eerder al 200 miljoen euro aan hulp toegezegd in de eerste drie jaar wanneer de status definitief is vastgesteld. Daar bovenop komt nu nog eens meer dan 300 miljoen euro voor onder meer de opbouw van openbare, juridische en financiële instellingen, aldus Solhstrom.

Besluit

De komende maanden neemt de Veiligheidsraad een besluit over de toekomst van Kosovo dat sinds 1999 onder bestuur van de VN staat. De VN-gezant voor Kosovo, de Fin Martti Ahtisaari, heeft voorgesteld Kosovo onafhankelijk te maken onder internationale supervisie.

De etnische Albanezen in Kosovo (bijna 90 procent van de bevolking) is voor dat plan evenals de EU en de Verenigde Staten. Servië is er fel op tegen. Belgrado krijgt steun van Rusland.