DEN HAAG - Het kabinet wil zoeken naar "praktische oplossingen" voor de problemen die in sommige gemeenten zijn ontstaan met trouwambtenaren die gewetensbezwaren hebben tegen het sluiten van homohuwelijken.

Premier Jan Peter Balkenende heeft dat donderdag gezegd na de ministerraad.

Hij reageerde op het vertrek van een trouwambtenaar in Smallingerland nadat de gemeenteraad daar een motie had aangenomen om ambtenaren te dwingen mee te werken aan de voltrekking van homohuwelijken.

Regeerakkoord

Volgens minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken is dat mogelijk een onbedoeld effect van het regeerakkoord. Daarin staat dat het kabinet initiatieven zal nemen als gewetensbezwaarde ambtenaren in problemen komen.

Ter Horst noemde de sitatie "buitengewoon vervelend". Ook vicepremier André Rouvoet zegt zich zorgen te maken. De passage over het homohuwelijk is in het regeerakkoord opgenomen op verzoek van de ChristenUnie, die waarborgen wilde voor de rechten van ambtenaren met gewetensbezwaren. Rouvoet hoopt dat de afspraak niet "averechts" uitwerkt.

De SGP-fractie heeft donderdag schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de gebeurtenissen in Smallingerland.