WASHINGTON - De Amerikaanse regering vindt het "wenselijk" dat de VN-Veiligheidsraad een nieuwe resolutie over Irak aanneemt, voordat tot een militaire actie tegen het bewind van Saddam Hussein wordt besloten. Maar de woordvoerder van het Witte Huis onderstreepte dinsdag nog eens dat een dergelijke resolutie niet noodzakelijk is.

In resolutie 1441, die de raad in november aannam, wordt Irak gewaarschwud voor de "ernstige gevolgen" als het niet aan zijn verplichtingen blijft voldoen. Maar er wordt niet naar een militaire actie tegen het land verwezen. Sommige leden van de Veiligheidsraad willen dat zo'n actie van een tweede resolutie over Irak afhankelijk wordt gemaakt.