DEN HAAG - Militairen hoeven in hun vrije tijd hun drankgebruik niet te matigen, maar moeten er wel voor zorgen dat hun functioneren niet te lijden heeft onder alcohol. Dat is de strekking van de definitieve gedragscode voor het personeel van defensie die staatssecretaris Cees van der Knaap (Defensie) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dat militairen buiten oefeningen en operaties hun drankgebruik moeten matigen heeft defensie uit de code gehaald. Volgens een woordvoerder wekte die tekst de indruk dat soldaten zich ook in hun vrije tijd moesten inhouden met alcohol.

Vanuit de militaire bonden was daar kritiek op gekomen. Nu staat er in de code dat tijdens oefeningen en operaties maar ook tijdens de normale dienst drinken uit den boze is, tenzij de commandant daar toestemming voor geeft.

Toestemming

Tijdens een oefening mag een commandant bijvoorbeeld op een vrije zaterdagavond toestemming geven om een biertje te drinken. Het gebruik van drugs is bij defensie altijd verboden.

In de oorspronkelijke code staat dat een defensiemedewerker de belangen van Defensie niet schaadt, ook niet buiten diensttijd. De laatste toevoeging is geschrapt. Wel moet personeel van Defensie zich altijd realiseren dat de buitenwereld hem ook in zijn vrije tijd als een militair ziet.

Aanpassing

De code die nu is gepubliceerd is een aanpassing van de oorspronkelijk tekst uit januari, waarop defensieperosneel commentaar kon geven. De code bestaat uit vijf punten die de eigen verantwoordelijkheid, professioneel gedrag, fatsoenlijke omgangsvormen en goede samenwerking benadrukken.

De gedragscode vloeit voort uit aanbevelingen van de commissie onder leiding van Boele Staal, die onderzoek deed naar wangedrag binnen de krijgsmacht. Aanleiding waren meldingen van aanrandingen en verkrachtingen van vrouwelijke matrozen op een fregat.