DEN HAAG - Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) onduidelijkheid schept over mogelijke Nederlandse steun aan een eventuele militaire aanval op Iran.

In het regeerakkoord staat dat een adequaat volkenrechtelijk mandaat nodig is voordat Nederland deelneemt aan een militaire missie.

Irak

Deze passage is volgens coalitiepartner PvdA bedoeld om een situatie zoals met Irak, waar geen sluitende VN-resolutie voor militaire actie was, te voorkomen. Nederland steunde toen toch de Amerikaanse en Britse inval in politieke zin.

De PvdA wil verder gaan dan het coalitieakkoord. Volgens PvdA-Tweede Kamerlid Martijn van Dam mag Nederland voortaan alleen nog maar politieke steun aan een oorlog geven als er sprake is van een mandaat van de VN- veiligheidsraad, er sprake is van zelfverdediging van een NAVO-bondgenoot, of een humanitaire ramp zoals een dreiging van genocide.

James Bond

Verhagen ging woensdag tijdens het Irak-debat niet in op de toekomstige situatie omtrent Iran. Hij bleef erbij dat de huidige VN-resolutie tegen Iran geen juridische basis geeft voor een militaire actie tegen dat land. "Het gaat vooralsnog om economische sancties", aldus de bewindsman.

Maar de PvdA en de oppositie wilden juist weten wat Nederland doet als de situatie verslechtert. Speculaties over de toekomst noemde de minister "een James Bond-scenario" en "hypothetisch". De PvdA, SP, GroenLinks, D66 en de PVV concludeerden dat de minister na herhaalde verzoeken geen duidelijk antwoord wilde geven.

Mandaat

PVV-fractieleider Geert Wilders was daar juist blij mee, omdat dit in zijn ogen open laat dat Nederland mee kan doen zonder mandaat. Hij vindt dat goed. De PvdA, SP, GroenLinks en D66 willen echter dat Nederland voortaan alleen militaire of politieke steun verleent als er een adequaat volkenrechtelijk mandaat ligt.

Meerderheid

Een meerderheid van 52 procent van de inwoners van de EU vindt dat voorkomen moet worden dat Iran een nucleaire wapen krijgt, ook als dat betekent dat er militaire actie tegen Iran komt.

In Nederland ligt dat percentage zelfs op 60 procent. Dat blijkt uit onderzoek door TNS Opinion in Brussel, woensdag openbaar gemaakt door de organisatie Open Europe.