AMSTERDAM - Nederland heeft vorig jaar meer mensen zien emigreren dan immigreren. Ruim 130 duizend mensen verlieten Nederland. Daar stonden honderdduizend nieuwkomers tegenover. De bevolking blijft groeien door de geboorte van kinderen.

Het aantal inwoners steeg met bijna achttienduizend tot 16.352.200, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Het Europees statistiekbureau Eurostat komt op een totaal dat zesduizend lager ligt. Dat komt door een andere methode van meten. Momenteel tellen de 27 landen van de Europese Unie 495 miljoen inwoners, bijna 1,8 miljoen meer dan in januari vorig jaar. De groei stagneert volgens Eurostat.

Bestemming

Volgens CBS-cijfers vindt de meeste emigratie plaats binnen Europa. Duitsland verwelkomde in 2005 nog ruim vijfduizend Nederlanders en was daarmee de favoriete bestemming. Per land uitgesplitste cijfers over het afgelopen jaar zijn nog niet beschikbaar.

Naar de Nederlandse Antillen en Aruba trokken in 2005 ruim vijfduizend Nederlanders. Turkije, het Groot-Brittanië en de Verenigde Staten staan eveneens hoog in de lijst met bestemmingen.

Spanje

Andere Europese landen kennen meer immigranten dan emigranten. Spanje spant de kroon volgens Eurostat. Dat kende een immigratie-overschot van 600 duizend mensen. Ook Frankrijk en Groot-Brittannië zagen meer mensen binnenkomen dan vertrekken.

Gekrompen

Niet alle Europese landen zien hun bevolking groeien. In Duitsland is de bevolking gekrompen. Dat komt doordat er meer mensen zijn overleden dan dat er baby's zijn geboren. Andere landen die hun bevolkingsaantallen zagen slinken zijn Bulgarije, Hongarije en Roemenië.

De Turkse bevolking is vorig jaar explosief gegroeid. Daar werden ruim 900 duizend mensen bijgeschreven in het bevolkingsregister. Voor de Europese bevolking maakt de Turkse groei nog geen verschil, omdat het land nog geen lid van de Europese Unie is.