AMSTERDAM - Herinvoering van de militaire opkomstplicht is niet een middel om de criminaliteit terug te dringen. Het idee dat mannen die de militaire dienstplicht hebben vervuld, minder geneigd zijn tot het plegen van misdaden, is niet juist.

Dat concluderen Marieke van Schellen en Paul Nieuwbeerta, twee onderzoekers van de Universiteit Utrecht, uit een onderzoek, waarvan zij de bevindingen hebben gepubliceerd in het sociologisch tijdschrift Mens & Maatschappij.

De twee onderzoekers vergeleken een groep van 174 mannen die rond 1970 in dienst zijn geweest, met 504 mannen die destijds even oud waren, maar hun dienstplicht niet hoefden te vervullen. De mannen die in dienst waren geweest, pleegden daarna minder misdaden, maar dat kan geheel eraan worden toegeschreven dat zij voor hun diensttijd al minder crimineel waren.