DEN HAAG - De productiviteit van de rechtspraak is in de jaren 2002 tot en met 2005 toegenomen. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag in een onderzoek in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak (Rvdr).

Bij de vijf gerechtshoven in Nederland is de hoeveelheid werk dat wordt gedaan met 10 procent gestegen. Een stijging van 14 procent is op te merken bij de negentien rechtbanken.

De verschillen in de hoeveelheid gedane arbeid kunnen tussen de individuele rechtbanken oplopen tot 50 procent. Voor de gerechtshoven is dit ruim 60 procent.

Kwaliteit

Het onderzoek toont daarnaast aan dat middelgrote rechtbanken meer werk verzetten dan kleine en grotere vestigingen. Ook levert een groter aanbod van zaken op dat de medewerkers meer gaan doen.

Ook een jong personeelsbestand kan hiertoe bijdragen. De stijging van de productiviteit hoeft overigens niet van invloed te zijn op de kwaliteit. De klanten zijn het werk van de rechtbanken juist meer gaan waarderen.