LEEUWARDEN - De 58 asielzoekers moeten de tijdelijke opvangcentra (AVO's) op Ameland verlaten. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden maandag bepaald. De asielzoekers hadden een procedure aangespannen tegen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de uitzetting tegen te gaan.

Het COA sluit de drie AVO's op Ameland, omdat ze duurder zijn dan de permanente opvangcentra. Bovendien loopt het aantal asielzoekers terug, waardoor plaats is vrijgekomen in de permanente centra in Noordoost-Friesland.

Schooljaar afmaken

De asielzoekers wilden een halfjaar langer op het eiland blijven, zodat hun kinderen het schooljaar daar konden afmaken. De 58 asielzoekers blijven op Ameland, ondanks de uitspraak van de rechter, aldus een woordvoerder. Zij zijn teleurgesteld nu de rechter hun verzoek om nog een halfjaar op het eiland te blijven, heeft afgewezen. "We hebben met zijn allen besloten op Ameland te blijven en door te gaan tot het bittere einde", aldus de woordvoerder.

Zeer grote daling instroom asielzoekers

Volgens de rechter handelt het COA niet onredelijk door de AVO's zo spoedig mogelijk te ontruimen, omdat er sprake is van een zeer grote daling van de instroom van asielzoekers in Nederland.

De asielzoekers voerden aan dat zij inmiddels zo zijn geïntegreerd op het Waddeneiland, dat overplaatsing niet in hun belang is. Volgens de rechtbank kan dat argument geen rol spelen in deze procedure, omdat zij nog in hun asielprocedure zitten en het dus niet duidelijk is of ze wel in Nederland kunnen blijven. Verder erkent de rechter dat het vervelend is dat de kinderen halverwege het schooljaar worden overgeplaatst, maar is ook dit geen reden de uitzetting te voorkomen.

Ontruiming

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) ziet de beslissing van de rechter als een goede basis voor het kort geding van donderdag 30 januari. Dan vraagt het COA de rechter toestemming over te gaan tot ontruiming. "Wij zijn in elk geval blij dat de rechter ook inziet dat wij niet onredelijk zijn geweest en dat wij bevoegd zijn de asielzoekers over te plaatsen naar de permanente opvangcentra in Noordoost-Friesland", aldus een woordvoerder. Advocaat E. Klip van de asielzoekers was maandag onbereikbaar voor commentaar.