TER APEL - Een oud-gedetineerde van Guantánamo Bay heeft in Nederland politiek asiel aangevraagd. Het gaat om een Rus die vindt dat hij in zijn vaderland geen bestaan meer kan opbouwen na zijn vrijlating uit het gevangenenkamp op Cuba.

Zijn asieladvocaat John Walls bevestigde maandag een artikel daarover op de website van de Volkskrant. Volgens Walls verblijft zijn cliënt Shamil Khazhiev sinds kort in Nederland. Momenteel zit hij in het opvangcentrum in Ter Apel, waar zijn asielaanvraag afgelopen vrijdag in behandeling is genomen.

Een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kon de aanvraag niet bevestigen, omdat de dienst niet ingaat op individuele gevallen.