NEW YORK - Irak kan niet aantonen wat er is gebeurd met 6500 raketten met een chemische lading. Bovendien kan het land niet aantonen dat het de voorraad antrax volledig heeft vernietigd. Antrax kan miltvuur veroorzaken. Dat heeft het hoofd van de wapeninspecteurs, Hans Blix, maandag aan de VN-Veiligheidsraad meegedeeld.

Blix meldde dat Irak weliswaar de locaties goed toegankelijk heeft gemaakt, maar dat de medewerking inhoudelijk te wensen overliet. Volgens Blix is Irak niet erg behulpzaam geweest bij het verstrekken van informatie over zijn wapenvoorraad. "Het is niet voldoende om deuren te openen. Inspecties zijn geen worstelpartijtje. Ze zijn niet gebaseerd op vertrouwen, maar ze moeten tot vertrouwen leiden."

Volgens Blix bevat het wapenrapport van Irak geen enkele nieuwe informatie. Hij gaf wel aan dat kennelijk pagina's uit het rapport ontbreken, omdat bladzijden opnieuw zijn genummerd. Het land kon de leemtes in het rapport niet afdoende verklaren. "Irak lijkt niet werkelijk te accepteren, zelfs vandaag niet, dat het moet ontwapenen zoals geëist."

Blix wees ook op de weigering van Bagdad om de Amerikaanse U2-spionagevliegtuigen in het luchtruim toe te laten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, reageert naar verwachting om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in een persconferentie op de rapportage van Blix.