DEN HAAG - Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) mag theorieverkeersexamens in hun huidige vorm blijven afnemen.

Dat is het gevolg van een uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag maandag.

Leverancier van verkeersleermiddelen Veka Best spande een kort geding aan en eiste stopzetting van de examens binnen twaalf weken omdat de vraagstelling onbegrijpelijk zou zijn. De rechter verklaarde Veka Best niet-ontvankelijk omdat de leverancier onvoldoende belang heeft bij de zaak.

Groep

"Gesteld noch gebleken is dat Veka Best optreedt namens een groep gedupeerde examenkandidaten", aldus de rechter. Veka Best liet twee bureaus onderzoek doen naar de examens.

Daaruit zou onder meer blijken dat de examens voor een groot deel van de bevolking onbegrijpelijk zijn. Bovendien zou er sprake zijn van onvoldoende evenwicht tussen de categorieën en onderwerpen.

"De verkeersveiligheid is gebaat bij evenwichtige examens", zo stelde Veka Best.