NEW YORK - Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties heeft maandag de Veiligheidsraad opgeroepen de wapeninspecteurs in Irak meer tijd te geven om hun werk te doen. Hij verwacht dat de raad aan de oproep gehoor geeft.

"De wapeninspecteurs moeten een redelijke hoeveelheid tijd krijgen, maar ik zeg niet voor eeuwig", zei Annan voorafgaand aan de vergadering van de Veiligheidsraad. Daarin geven de chef van de inspecteurs, Hans Blix, en Mohammed el Baradei, de directeur van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) een tussentijds verslag van de inspecties.

Annan verwacht dat de Iraakse leiders beter zullen meewerken met de inspecteurs. "Ze verwachten een actievere samenwerking en ik hoop dat de Iraki's zullen doen wat de inspecteurs van ze vragen. Ik heb de hoop op vrede nog niet opgegeven", aldus Annan.