WASHINGTON - Irak spreekt niet de waarheid tegen de wapeninspecteurs. Hoe langer de inspecteurs in Irak blijven, hoe minder de Iraki's hen de waarheid vertellen, stelde maandag een woordvoerder van het Witte Huis.

Hij onderstreepte dat de Amerikanen het verslag van Hans Blix, hoofd van de VN-wapeninspecteurs, maandag zullen beoordelen aan de hand van slechts één vraag: Werkt Irak mee of niet? Als Irak slechts gedeeltelijk meewerkt, betekent dat voor de Amerikanen dat zij niet meewerken, aldus de woordvoerder.

Hij wees erop dat Irak volgens resolutie 1441 van de VN-Veiligheidsraad een volledig overzicht van zijn wapenbezit moet geven. "Het moet in alle opzichten, niet in sommige opzichten, niet voor de helft, niet op sommige gebieden, maar op alle gebieden meewerken", zei de woordvoerder.