TILBURG - De Nederlanders zijn massaal tegen deelname van Nederland aan een nieuwe Golfoorlog. Dat blijkt uit een onderzoek van CenterData, een onderzoeksinstituut dat verbonden is aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Amsterdam.

Ruim 72 procent van de ondervraagden is tegen een aanval als de Verenigde Naties (VN) een mandaat geven. Zonder VN-mandaat is zelfs procent van de bevolking tegen. Er werden 2259 mensen van 16 jaar en ouder geënquêteerd.

CenterData vroeg ook wat de mensen vinden van een zelfstandige aanval van de Verenigde Staten op Irak. Zonder mandaat is 87 procent van de ondervraagden tegen, met mandaat is 58 procent tegen.

Over de beweegredenen van de Verenigde Staten om Irak aan te vallen heeft de Nederlander ook een duidelijke mening. Ruim 86 procent denkt dat het Amerika gaat om het veiligstellen van de olietoevoer.