AMSTERDAM - DEN HAAG - Asielzoekers uit Midden- en Zuid-Irak kunnen voorlopig in Nederland blijven. Het ministerie van Justitie schaart de asielzoekers onder de categoriale bescherming, wat hen voor uitzetting behoedt. Zij kunnen aanspraak maken op een tijdelijke verblijfsvergunning.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) voor zo'n beschermingsmaatregel. Tweede Kamerlid Jan de Wit (SP) had het kabinet in december gevraagd om uitgeprocedeerde asielzoekers uit Midden- en Zuid-Irak niet uit te zetten. Dat verzoek werd toen gesteund door een Kamermeerderheid.

Criminelen

De maatregel is daarnaast gebaseerd op een nieuw ambtsbericht van Buitenlandse Zaken over de actuele situatie in Irak. Irakezen uit het noorden van dat land vallen niet onder de regeling. Datzelfde geldt voor oorlogsmisdadigers en criminelen.

Nederland bood sinds begin 2006 niet meer vanzelfsprekend bescherming aan asielzoekers uit Irak, ondanks zorgen over de veiligheid in het land. In België geldt al een categoriale beschermingsmaatregel voor asielzoekers uit Midden- en Zuid-Irak.

Landen

Duitsland ziet momenteel af van gedwongen uitzettingen. Minister-president Jan Peter Balkenende zei in een toelichting dat het kabinet dit soort asielbeleid meer wil afstemmen met andere Europese landen. Grote verschillen in aanpak kunnen ertoe leiden dat asielzoekers richting de landen met het minst stringente beleid trekken.