LONDEN - Groot-Brittannië gaat er bij de VN-Veiligheidsraad op aandringen Irak een nieuw ultimatum te stellen. De Britse krant The Times meldt dat maandag op gezag van bronnen binnen de Britse regering.

Volgens The Times zal de Britse regering van Tony Blair de leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties deze week voorstellen om 1 maart als datum te stellen waarop het nieuwe ultimatum afloopt.

De wapeninspecteurs in Irak moeten op 1 maart een definitief rapport over de zoektocht naar massavernietigingswapens in Irak presenteren, aldus The Times. Ook dienen de inspecteurs op die datum een lijst voor te leggen met werkzaamheden die Bagdad nog moet uitvoeren voordat het voldoet aan de gestelde richtlijnen voor ontwapening.

De VN-wapeninspecteurs presenteren maandag aan de leden van de Veiligheidsraad hun rapport over de werkzaamheden in Irak. Zowel hoofd Hans Blix van de VN-wapeninspecteurs als directeur Mohammed el-Baradei van het Internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA hebben gevraagd om meer tijd voor het afronden van de werkzaamheden.

Kernwapens

Op de nieuwszender van NBC zei de stafchef van het Witte Huis, Andrew Card, dat de VS het gebruik van kernwapens tegen Irak niet uit sluiten, als Saddam Hussein massavernietigingswapens zou inzetten tegen de Verenigde Staten.

"Als Saddam Hussein het inzetten van massavernietigingswapens in overweging zou nemen, dan moet hij er rekening mee houden dat de Verenigde Staten alle noodzakelijke middelen zullen inzetten om ons en de wereld voor een holocaust te behoeden", aldus Card voor NBC.

Card wees erop dat de Verenigde Staten de verantwoordelijkheid hebben er voor te zorgen dat het zeker is dat Saddam geen massavernietigingswapens kan inzetten.