NIJMEGEN - Een groep jongeren heeft zondagavond in deNijmeegse wijk Wolfskuil op grote schaal vernielingen aangericht.Ook zijn er woningen en winkels geplunderd en is er brand gesticht.Over de aanleiding voor de rellen is volgens een woordvoerster vande politie nog niets bekend. Er is niemand aangehouden.

De rellen braken kort na acht uur uit, nadat het al enige tijdonrustig was op straat. Een deel van de vooroorlogse wijk staat opde nominatie om gesloopt te worden en plaats te maken voornieuwbouw. Daarom zijn veel huizen en voormalige winkels al leeg endichtgetimmerd. Een aantal panden is echter nog in gebruik.

Niemand raakte gewond

De groep jongeren trok stenen gooiend en brand stichtend door destraten. Er raakte volgens de politie niemand gewond. Degebeurtenissen trokken veel publiek in de dichtbevolkte wijk. Depolitie had enige tijd nodig om de rust te herstellen. Ook debrandweer rukte met groot materieel uit.

Vlam in de pan

Rond half tien was de rust op straat weergekeerd. De politieblijft intensief in de wijk surveilleren om te voorkomen dat devlam opnieuw in de pan slaat. Om die reden is ook nog niemandaangehouden, zei de politiewoordvoerster.

Buurtpreventieteam

Brandweer, energiebedrijf Nuon en de gemeentereiniging zijnbezig om de chaos in en rond panden te herstellen. Hetbuurtpreventieteam loopt door de straten om de gemoederen tekalmeren. De politiewoordvoerster verwacht niet dat de rellenopnieuw zullen oplaaien.