RIJSWIJK - De gezamenlijke islamitische organisaties inNederland willen dat het Openbaar Ministerie onderzoekt of deuitlatingen van Ayaan Hirsi Ali over de profeet Mohammed stafbaarzijn. Verder moet de VVD-fractie openlijk afstand nemen van haar"lasterlijke" uitspraken en haar bewegen zich terug te trekkenals toekomstig Kamerlid. Hirsi Ali wordt de komende weekgeïnstalleerd als Tweede-Kamerlid voor de VVD.

Zij had zaterdag in een interview in Trouw de profeet Mohammed,gemeten naar westerse maatstaven, een "perverse man" en een"tiran" genoemd. "Mohammed is als individu verachtelijk.Mohammed zegt dat een vrouw binnenshuis moet blijven, een sluiermoet dragen, bepaald werk niet mag verrichten, niet hetzelfdeerfrecht heeft als haar man, gestenigd moet worden als zij overspelpleegt."

Hirsi Ali heeft geloofwaardigheid verloren

De bij de commissie Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO)aangesloten organisaties zeggen in een verklaring dat Hirsi Alihaar geloofwaardigheid als volksvertegenwoordiger heeft verlorenomdat zij willens en wetens geen rekening heeft gehouden met degevoelens van de moslimgemeenschap. Het is een aanstaand Kamerlidonwaardig om dergelijke kwetsende uitlatingen te doen, waarmee zij.000 moslims in Nederland op hun ziel trapt, aldus deverklaring.

Moslims worden beschuldigd en belegdigd

Bij het CMO zijn aangesloten de Islamitische StichtingNederland, Milli Görüs Noord Nederland, de Nederlandse IslamitischeFederatie, de Nederlandse Moslim Raad, de Turks IslamitischeCulturele Federatie, de Unie van Marokkaanse Organisaties inNederland en World Islamic Mission Nederland.Zaterdag had dr. A. Karagül, voorzitter van de Raad vanMoskeeën, zich afgevraagd of Hirsi Ali nog wel als Kamerlid kanaanblijven. "Zij beschuldigt en beledigt moslims. In de TweedeKamer heeft zij een functie als vertegenwoordiger van debevolking."

Losgeslagen ongelovige

De uitspraken van deze "losgeslagen ongelovige" ondermijnen decohesie in de Nederlandse samenleving, zei voorzitter A. Tonca vande TICF. "Zij zorgt voor een tweedeling tussen moslims enniet-moslims en draagt bij aan de voedingsbodem voor extremisme inNederland."

Uitspraken zijn "beneden alle peil"

Directeur H. Karacaer van Milli Görüs Noord Nederland noemde deuitspraken van Hirsi Ali "beneden alle peil". Een centrale figuurin een godsdienst kun je volgens hem niet op die manier kleineren.Een woordvoerder van de VVD noemde het interview een "sterkpersoonlijk getint verhaal" en wilde er niet inhoudelijk opreageren.