PARIJS - Een team van Nieuw-Zeelandse wetenschappers is er ingeslaagd om koeien te klonen die in staat zouden zijn betere melkte produceren. Dat staat in het wetenschappelijke tijdschriftNature Biotechnology.

Negen van de elf gekloonde koeien bleken twee bepaaldemelkproteïnen in een veel grotere hoeveelheid te produceren dan hunnormale zusterkoeien. De aanwezigheid van die twee proteïnen zoubijvoorbeeld de productie van kaas vergemakkelijken waardoor demelkindustrie minder kosten hoeft te maken.

Ook zou de melk beter bestand zijn tegen de warmte. Voorwaardeis natuurlijk wel dat de melk van gekloonde dieren wordtgoedgekeurd door de gezondheidsautoriteiten in de verschillendelanden en geaccepteerd wordt door het publiek, dat doorgaans alafkerig staat ten opzichte van genetisch gemanipuleerde planten.In het verleden werden reeds koeien gekloond voor het bereidenvan nieuwe medicijnen. Maar het is de eerste keer dat ze wordengekloond om de kwaliteit van de melk te verbeteren.