DAVOS/BERN/WENEN - Irak doet precies hetzelfde als eerderin de jaren negentig en misleidt en vertraagt de wapeninspectiesvan de Verenigde Naties. Dit heeft de Amerikaanse minister vanBuitenlandse Zaken, Colin Powell, zondag in een rede op het WereldEconomisch Forum in Davos gezegd.

Powell waarschuwde zijn gehoor dat het gevaarlijk is te wachtenmet de aanpak van Saddam Hussein en de vermeendemassavernietigingswapens van diens regime. Ze zouden dan in handenkunnen vallen van terroristische groepen zoals al-Qaeda.Hij beschuldigde de Iraakse leider Saddam Hussein ervan bandente onderhouden met zulke groepen, met name al-Qaeda. Het netwerkvan tirannen, terreur en terroristen en hun massale terreurwapensvormen het grootste gevaar van onze tijd, aldus Powell.

Openheid van zaken

Hij ging verder niet in op de stelling dat Bagdad banden heeftmet al-Qaeda. Er zijn nooit duidelijke aanwijzingen geweest datextremistische islamitische terreurgroepen samenwerking zochten metde Iraakse leider en diens anti-fundamentalistische regime.Prominente Europeanen in Davos menen dat de VN-wapeninspecteurshun werk moeten voltooien. Dat kan nog wel maanden duren. Powellstelt evenwel dat het op basis van de jongste VN-resolutie 1441 detaak van Irak is om openheid van zaken te geven. Het is niet debedoeling dat de VN-inspecteurs net zo lang blijven zoeken om zelfdie openheid van zaken te forceren.

Aanval

De Amerikaanse regring wil kennelijk in maart de aanval openenvolgens de schema's waarmee de vele tienduizenden militairen naarde regio gaan. Powell zei dat de VS bereid zijn alleen ten strijdete trekken. "We hebben niet zo'n enorme haast dat we vandaag ofmorgen moeten besluiten, maar het is duidelijk dat de tijd (voorIrak) opraakt", aldus Powell.

Opmerkelijk

Maandag brengen de chef van de inspecteurs, Hans Blix en dedirecteur van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA),Mohammed el-Baradei, bij de Veiligheidsraad in New York verslag uitover hun bevindingen van de eerste zestig dagen van inspectiewerk.Een IAEA-woordvoerster heeft zondag in Wenen gezegd datel-Baradei's rapport over de stand van zaken aangeeft dat er nogniets van belang is gevonden. "Het zal een enkel verboden nucleairprogramma onthullen". Dat zou overigens zeer opmerkelijk zijn,want mochten de inspecteurs iets belangwekkend hebben aangetroffen,dan zouden ze niet hebben gewacht tot de geplandeevaluatiebijeenkomst van maandag.

Ernstige ongeregeldheden

De conferentie in Davos is vrijwel afgesloten van debuitenwereld uit vrees voor protesten van anti-globalisten.Betogers hebben vergeefs geprobeerd de politieversperringen 40kilometer buiten Davos te doorbreken. Tal van demonstranten zijnzaterdag uitgeweken naar Bern, waar het tot ernstigeongeregeldheden kwam. In het centrum van Bern richtten relschoppersgrote schade aan in de nacht van zaterdag op zondag.