DEN HAAG - Voor het gerechtshof in Den Haag dient dinsdag deinhoudelijke herzieningsbehandeling van het proces tegen deAmsterdamse topcrimineel Mink K. Het Openbaar Ministerie(OM) vervolgt hem al jaren wegens zijn vermeende betrokkenheid bijeen grote partij wapens die in september 1999 werd aangetroffen ineen flat aan de Nachtwachtlaan in Amsterdam.

In het verleden veroordeelde de rechtbank in Amsterdam K. tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar. In hoger beroep eiste het OM driejaar cel tegen de inmiddels 41-jarige crimineel. Het gerechtshof inAmsterdam verklaarde het OM echter niet-ontvankelijk en sprak Mink K. vrij. Justitie zou zich namelijk niet hebben gehouden aan een geheimhoudingsplicht over de rol van K. als informant van de politie.

Opsporingsmethoden

Mink K. had gesprekken gevoerd met de Amsterdamse officier van justitie F. Teeven, tot de verkiezingen van afgelopen woensdagTweede-Kamerlid voor Leefbaar Nederland. Tegen alle afspraken ingaf het OM deze informatie door aan de commissie-Kalsbeek, die onderzoek deed naar opsporingsmethoden, en de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).

Meeluisteren

Wegens de rol van K. als informant van verschillende inlichtingendiensten speelde een deel van het proces zich achtergesloten deuren af. Desondanks kwam gevoelige informatie op straat te liggen. Tijdens een besloten zitting van de rechtbank was perongeluk de microfoon open blijven staan, waardoor journalisten elders in het gebouw konden meeluisteren. Het hof liet dit ook meespelen in zijn beslissing het OM niet-ontvankelijk te verklaren.Het OM was het niet eens met de beslissing van het hof en ging in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad stelde het OM geheel in het gelijk.

Informatie doorspelen

De Hoge Raad vond onder meer dat de door het hof geconstateerde onrechtmatigheden, zoals het bekend worden van de informant en rol van Mink K. en het doorspelen van informatie aan de BVD, niet in het onderzoek naar de verdachte waren gebeurd. De Hoge Raad stelde vast dat het hof het Openbaar Ministerie ten onrechte niet-ontvankelijk had verklaard.

Gevoelige materie

De Hoge Raad vond ook dat het arrest van het gerechtshof in Amsterdam volledig openbaar had moeten zijn. Wegens de gevoelige materie had het hof er juist voor gekozen het arrest gedeeltelijk geheim te houden, een unicum in de Nederlandse strafrechtpleging.